kondenzační sušička MDX

Kondenzační sušičky MDX

průtok: od 400 do 84 000 l/min
tlakové verze: 14 nebo 16 bar
rosný bod: +4 ±1 °C

ikona pdf Ke stažení - prospekt sušičky MDX


Proč použít sušičku?

Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních rozvodech a systémech ve formě kondenzátu a/nebo vodní páry.

Zatímco kondenzát lze snadno separovat a odpouštět, vlhkost ve formě vodní páry je vedena společně se stlačeným vzduchem až k technologiím. Jakmile se vzduch na cestě ke spotřebičům ochladí, část vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu zkondenzuje a může způsobit vážná poškození potrubních rozvodů, strojů připojených na vzduch a podepíše se i na kvalitě výrobků.

Příklad: mějme okolní vzduch vstupující do kompresoru s teplotou +20 °C a s relativní vlhkostí 70 % s tím, že do kompresoru vstupuje 10 Nm3/min. Při stlačování na tlak 8 bar (g) a zchlazení na výstupní teplotu je v kompresoru separováno 5,1 litru kondenzátu za hodinu (1).

sušička mdx schéma

Jestliže je stlačený vzduch dále vysušen na rosný bod +4 °C, je separováno dalších 1,7 litru kondenzátu za hodinu. (2)


Výhody při použití sušičky

Levnější rozvod vzduchu - potrubí může být instalováno bez svodů k odpouštěcím bodům, bez separátorů a odpouštěcích ventilů. Svody mohou být pomocí "T" odboček svedeny přímo dolů.

Nižší náklady na údržbu
- na potrubí není nutné čistit separátory a věnovat se odpouštěcím ventilům a ušetříte na čase stráveném údržbou
- pro stroje a pneumatické nářadí platí, že absence kondenzátu eliminuje hlavní příčinu výpadku ve výrobě.

Delší životnost - pro pneumatické vybavení. Použití suchého vzduchu garantuje rovněž spolehlivost a výkon po dlouhou dobu.

Vyšší produktivita - díky výrazně nižším odstávkám v důsledku závad na výrobním zařízení

Vyšší kvalita finálních výrobků - u výrobků, kde je stlačený vzduch v kontaktu s výrobkem a mohl by jej kontaminovat

Úspora energie - díky snížení tlakového spádu.

Zvýšení zisku a firemního image

Toto jsou hlavní důvody proč vedoucí údržby, výrobní manažeři a specialisté na stlačený vzduch vybavují své systémy sušičkami.


Komponenty

sus-mdx-pohled1.jpg

1) Chladivový kompresor spojený s elektromotorem, chlazený chladicím médiem a chráněný proti přehřátí

2) Kondenzátor chladiva vzduchem chlazený s velkým povrchem pro vysokou teplotní výměnu

3) Motorem poháněný ventilátor IP 54 pro chlazení vzduchu

4) Výparník s velkou teplotní výměnou a nízkými ztrátami

5) Separátor kondenzátu vysoce efektivní

6) Výměník vzduch-vzduch s velkou teplotní výměnou a nízkými ztrátami

7) Sběrač chladiva vysoce efektivní

12) Obchozí ventil horkého plynu řídí chladicí kapacitu; pod všemi podmínkami chrání před formováním ledu v systému

13) Filtr /dehydrátor - odstranění vodních par z chladícího okruhu

16) Ovládací panel pro řízení se sestává z: indikátoru hladiny rosného bodu, zapínání ON /OFF, indikace napětí a signalizace poruch

17) Filtr hrubých nečistot pro shromažďování veškerých nečistot a ochraně vypouštěcího systému

18) Automatické odpouštění kondenzátu ekologické provedení zamezující vypouštění vzduchu společně s kondenzátem

  1. CHLADIVOVÝ KOMPRESOR řízený elektromotorem, chlazený chladivem a chráněný proti teplotnímu přetížení
  2. KONDENZÁTOR CHLADIVA vzduchem chlazený a s velkým povrchem pro dobrou teplotní výměnu
  3. VENTILÁTOR řízený motorem pro chlazení toku chladiva
  4. VÝPARNÍK VZDUCH/CHLADIVO s vysokou teplotní výměnou a malými úniky
  5. SEPARÁTOR KONDENZÁTU vysoce efektivní
  6. VÝMĚNÍK VZDUCH-VZDUCH s vysokou teplotní výměnou a malými ztrátami
  7. OBCHOZÍ VENTIL HORKÉHO PLYNU řídí kapacitu chladiva při všech provozních podmínkách; zabraňuje tvorbě ledu uvnitř systému
  8. AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU energetické úspory zajištěné díky vypouštění kondenzátu bez stlačeného vzduchu
  9. ŘÍDÍCÍ PANEL indikující všechny potřebné informace

 

Funkční principy

schéma.jpg

1. chladivový kompresor
2. kondenzátor
3. ventilátor s motorem
4. výparník vzduch/chladivo
5. separátor kondenzátu s odmlžovacím filtrem
6. výměník vzduch/vzduch
7. seperátor chladiva
8. čidlo maximálního tlaku
9. servisní ventil
10. čidlo minimálního tlaku
11. čidlo tlaku ventilátoru
12. obchozí ventil horkého plynu
13. filtr chladiva
14. kapilární trubka
15. servisní ventil
16. teploměr rosného bodu
17. sběrač nečištot
18. automatické vypouštění kondenzátu
19. indikátor rosného bodu


pdp.jpg

Indikátor rosného bodu

Provoz sušičky MDX je monitorován elektronickou jednotkou, která poskytuje veškeré potřebné informace.

Technické detaily

• stav kondenzační sušičky

• stav ventilátoru

• indikace rosného bodu

Alarm

• alarm v případě vysoké nebo nízké hodnoty rosného bodu

• signalizace poruchy ventilátoru (MDX1200-7700)

• servisní upozornění

Výstupní signál (pro MDX2400-7700)

• alarm rosného bodu

• vysoká teplota chladiva

• porucha ventilátoru

Výstupní signál (pro MDX10000-84000)

• centrální alarm:
- alarm vysoké a nízké hodnoty rosného bodu
- vysoká teplota chladiva
- porucha ventilátoru
- čidlo vysokého tlaku
- elektrická porucha

• alarm odpouštěče kondenzátu

• vzdálený start/stop


odp-kond.jpg

Inteligentní kapacitní odpouštěč kondenzátu

Celá řada kondenzačních sušiček MDX je vybavena kapacitním odpouštěčem kondenzátu, vybaveným dvěma kapacitními čidly pro zajištění odpouštění kondenzátu bez stlačeného vzduchu a pro úsporu energie

Výhody

- je odpouštěna pouze voda a žádný stlačený vzduch
- úspora energie
- žádný hluk a uživatelská příjemnost


Kvalita

Firma MARK patří mezi světově známé výrobce sušiček a je jediným současným výrobcem kompresorů a sušiček, který oba výrobky nejen vyrábí ve svém závodě, ale rovněž i konstruuje.

 

Susicky_MDX.jpg

- Vysoká spolehlivost, která je klíčovým parametrem při konstrukci sušiček MDX
- Prvotřídní komponenty testované za nejtvrdších provozních podmínek
- Konstatní hodnota rosného bodu během všech provozních podmínek


Instalace

Unikátní nízká hmotnost a kompaktní design činí sušičky MDX snadnými pro manipulaci. Instalace sušičky MDX je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální vybavení ani znalosti a je jedno, jestli ji použijete v nové nebo již stávající kompresorovně.


Vše co je nutné je pouze připojit ji k elektrickému proudu a vedení stlačeného vzduchu a sušička je připravena k použití. Nezapomeňte ale, že instalace je opravdu kompletní pouze tehdy, když použijete současně i filtry.


Údržba

Roky zkušeností, kvalitní díly jež používáme, rozměry stroje, jednoduchý design a efektivní řídící systém dělají sušičky MDX bezpečnými a spolehlivými po celou dobu používání.

Všechny sušičky MDX byly navrženy s ohledem na jejich provoz a výkon a před uvedením na trhbbyly několik let testovány.

Kondenzační sušičky nabízené firmou MARK jsou zařízeními, které:
- požadují minimální údržbu a mají dlouhé intervaly případných oprav
- mají málo komponent náchylných k poškození


Úspora nákladů

- je vyžadována minimální údržba
- nízká spotřeba elektrické energie
- nízký tlakový spád uvnitř sušičky pro snížení nákladů
- žádné ztráty stlačeného vzduchu díky inteligentnímu automatickému systému odpouštění


Chladiva šetrná k životnímu prostředí

Jedním z klíčových parametrů pro konstrukci sušiček MDX je kromě dosažení výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti rovněž možným vliv na životní prostředí.

- šetrné k životnímu prostředí díky používání chladiv R134a, R410A a R452A
- žádný vliv na ozónovou vrstvu
- chladivo R410A disponuje vyjímečnými vlastnostmi:
- velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
- energetické úspory používáním rotačních chladivových kompresorů


Technická data

Obj.č. Tlak Množství Příkon Napětí Výstup Hmotnost Rozměry Chladivo
(bar) (l/min) (m3/h) (W) (V/Hz/Ph) závit/DN (kg) (d × š × v)
MDX 400 16 350 21 130 230/50/1 3/4" M
19 350×493×450 R513A
MDX 600
16 600 36 164 230/50/1 3/4" M 19 350×493×450 R513A
MDX 900
16 850 51 190 230/50/1 3/4" M 20 350×493×450 R513A
MDX 1200
16 1200 72 266 230/50/1 3/4" M 25 350×493×450 R513A
MDX 1800
16 1825 110 284 230/50/1 3/4" M 27 350×493×450 R513A
MDX 2400
14 2350 141 674 230/50/1 1" F
44 370×497×764 R513A
MDX 3000
14 3000 180 716 230/50/1 1" F
44 370×497×764 R513A
MDX 3600
14 3600 216 631 230/50/1 1 1/2" F
62 460×557×789 R410A
MDX 4100
14 4100 246 705 230/50/1 1 1/2" F 60 460×557×789 R410A
MDX 5200
14 5200 312 905 230/50/1 1 1/2" F 62 460×557×789 R410A
MDX 6500
14 6500 390 969 230/50/1 1 1/2" F 82 580×587×899 R410A
MDX 7700
14 7700 462 1124 230/50/1 1 1/2" F 82 580×587×899 R410A
MDX 10000
14 10000 600 1540 400/50/3 2" F
145 805×1070×962 R410A
MDX 12000
14 12000 720 1980 400/50/3 2" F 158 805×1070×962 R410A
MDX 15000
14 15000 900 2010 400/50/3 2 1/2" F 165 805×1070×962 R410A
MDX 18000 14 18000 1080 2770 400/50/3 2 1/2" F 164 805×1070×962 R410A
MDX 24000 14 24000 1440 3260 400/50/3 3" F 325 1020×1083×1526 R410A
MDX 30000 14 30000 1800 3890 400/50/3 3" F 335 1020×1083×1526 R410A
MDX 35000 14 35000 2100 4750 400/50/3 3" F 350 1020×1083×1526 R410A
MDX 45000 14 45000 2700 6715 400/50/3 DN125 380 1020×1121×1526 R452A
MDX 50000 14 50000 3000 6800 400/50/3 DN125 550 1020×2099×1535 R452A
MDX 70000 14 70000 4200 10200 400/50/3 DN125 600 1020×2099×1535 R452A
MDX 84000 14 84000 5040 12300 400/50/3 DN125 650 1020×2099×1535 R452A

Poznámky:

Referenční podmínky:
- provozní tlak: 7 bar
- provozní teplota: +35 °C                             
- okolní teplota: +25 °C
- teplota rosného bodu: +4 °C ±1 °C
- jiné napětí a frekvence na dotaz

Limitní podmínky:

- pracovní tlak: 16 bar (MDX400-1800) / 14 bar (MDX2400-84000)
- maximální vstupní teplota: 55 °C (MDX400-7700) / 60 °C (MDX10000-84000)
- min./max. okolní teplota: +5 °C; +43 °C (+5 °C / 46 °C pro MDX10000-84000)

Volitelné (za příplatek) pro MDX400-1800:
- obchozí potrubí a podpěra filtrů
- podpěra filtrů

Pro průtok za podmínek odlišných než referenčních musí být hodnota přepočtena korekčními faktory.